Psykologinen vyöhyketerapia PVT®

 

Psykologinen vyöhyketerapia (PVT®), pohjautuu moderniin vyöhyketerapiaan ja siinä käytetään pitkälti samanlaisia tekniikoita keskittyen kuitenkin enemmän syvempien tunnetraumojen purkamiseen.

PVT®:n peruskäsitteisiin kuuluvat vahvasti perimä, 18 vuoden rytmiä noudattava elämänkaari ja sen käsittely elämänkaariteorian avulla.

Psykologinen vyöhyketerapia hoitaa kehon tunnemuistia.