Psykologinen vyöhyketerapia PVT®

Psykologinen vyöhyketerapia on ollut jatkokoulutus modernille vyöhyketerapialle ja syventänyt entisestään käsitystä vyöhyketerapiasta keho- ja tunneterapiana.

Psykologinen vyöhyketerapia keskittyy tunnetraumojen purkamiseen ja elämänkaareen liittyvä keskustelu on olennainen osa hoitoa.

Pyskologisen vyöhyketerapian peruskäsitteisiin kuuluvat perimä, 18 vuoden rytmiä noudattava elämänkaari ja sen käsittely elämänkaariteorian avulla. Kehohoidossa käytetään pitkälti samanlaisia tekniikoita kuin modernissa vyöhyketerapiassa.

Modernia vyöhyketerapiaa on koulutettu vuodesta 1989, psykologista vyöhyketerapiaa vuodesta 1993. Koulutukset yhdistyivät vuonna 2015 ja nykyisin Kairon Instituutista valmistuu Tunnevyöhyketerapeutteja.


Psykologinen vyöhyketerapia hoitaa kehon tunnemuistia.