Pilottitutkimus vyöhyketerapiasta koliikin hoidossa


A pilot study of parents’ experiences of reflexology treatment for infants with colic in Finland


Tutkimuksen tuloksiin pääset tästä linkistä.VYÖHYKETERAPIASTA ON APUA KOLIIKKIVAUVALLE!


Vanhempien kokemuksia vyöhyketerapiasta koliikin hoitomuotona kartoittanut pilottitutkimus toteutettiin vuoden 2018 aikana Lohjalla. Tutkimustulosten perusteella vyöhyketerapiahoidoista saatiin merkittävää apua koliikkivauvan oireiden hoitoon.


❖ Tutkimuksessa oli mukana 35 vauvaa Lohjan alueen neuvoloista.


❖ Koliikkioireet loppuivat 15 vauvalla (43 %) ja 20 vauvalla oireet vielä jatkuivat (57 %). Näilläkin vauvoilla oireet lievittyivät.

 • Vauvat olivat hoitohetkellä keskimäärin noin 7 viikon ikäisiä.
 • Tutkimuksessa mukana olleiden 35 vauvan päivittäinen itkuaika oli keskimäärin neljä tuntia, mutta osa vauvoista itki jopa kahdeksan tuntia päivässä.
 • Vauvoista 69 % oli täysimetettyjä ja 17 % sai sekä korviketta että äidinmaitoa, 14 % sai pelkästään korviketta. Vauvojen ruokintatavalla ei ollut yhteyttä koliikin ilmenemiseen.

❖ Oireitten loppumiseen tarvittiin 3-4 hoitokertaa muutaman päivän välein.

 • Yksi vauvan hoitokerta kesti 20-30 min.
 • Vauvoilta hoidettiin vyöhyketerapialla jalkapohjat, jalat, kädet, pää, kasvot, korvat, niska, selkä ja koko vatsan alue.

❖ Hoidolla oli vanhempien mielestä selvästi vaikutusta vauvan oireisiin. Tätä mieltä oltiin molemmissa ryhmissä, Koliikki jatkuu (20 vauvaa) ja Ei (enää) koliikkia (15 vauvaa).  Vyöhyketerapiahoito

 • vähensi kehon jännitystiloja
 • vähensi koliikki-itkua (4.25 tunnista 2.80 tuntiin/pvä)
 • vähensi levotonta liikehdintää
 • paransi unen laatua (koliikkiryhmän uniaika lisääntyi lähes tunnilla/vrk)
 • helpotti vatsan toimintaa
 • ei vaikuttanut pulautteluun.
 • Koliikkioireisen vauvan imettäminen oli haasteellista, mutta imetys helpottui, kun koliikkioireet loppuivat.

❖ Vanhemmat kokivat vyöhyketerapiahoidon miellyttäväksi ja turvalliseksi kokemukseksi vauvoille ja itselleen. Hoitajia pidettiin luotettavina ja ammattitaitoisina. Hoitajilla oli vyöhyketerapeutin ja
terveysalan koulutus sekä kokemusta vauvojen vyöhyketerapiasta.


❖ Hoidettujen vauvojen vanhempien synnytyksen jälkeinen ja vanhemmuuteen liittyvä stressi vähenivät. Koliikkivauvojen äitien kokema yksinäisyyden tunne hälveni tutkimusjakson aikana, kun vähemmän itkuisen vauvan kanssa liikkuminen oli helpompaa. Monet vanhemmat kokivat hyvänä, että saivat tutkimuksen aikana puhua koliikkivauva-ajan vaikeuksista ja tulivat kuulluiksi.


Pilottitutkimus toteutettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lohjan kaupungin yhteistyönä. Tutkimuksen toimeenpanijana oli Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ja sen rahoitti Lapsi ja Luonto Säätiö. Tutkimus on julkaistu 20.11.2019 Scandinavian Journal of Caring Sciences -tiedelehdessä https://rdcu.be/bXh4S