Tunnevyöhyketerapia TVT®

Tunnevyöhyketerapia® on Antti Pietiäisen 30 vuoden ajan kehittämä, täydentävä hoitomuoto, jossa ihmistä hoidetaan ajatusten, tunteiden, kokemusten ja kehon kokonaisuutena. Kehohoitoon yhdistetään keskustelua elämäntilanteesta ja elämänkaaren tapahtumista.

Tunnevyöhyketerapiassa hoidetaan erilaisia äkillisiä sekä pitkäikäisiä vaivoja ja sairauksia, kuten stressi, migreeni, hormonaaliset ongelmat, aineenvaihdunnan häiriöt, jännitys- ja kiputilat, selkäongelmat, unettomuus, pelot, ahdistus, tulehduskierteet ja koliikkioireet.

Fyysisiä ja psyykkisiä tukostiloja avataan hoitamalla kehoa hellävaraisesti päästä varpaisiin. Käsittely muistuttaa lempeää hierontaa, ja se toteutetaan asiakkaan tilanteen ja tuntemusten mukaan.

Hoidossa edetään yksilöllisesti, asiakkaan tarpeita kuunnellen. Terapeutti ei analysoi eikä tulkitse asiakkaan puolesta tämän asioita. Ihmisen itsensä tekemät oivallukset ovat avain itsetuntemukseen, hyvinvointiin ja myönteiseen muutokseen.

Tunnevyöhyketerapia perustuu havaintoon, että elämänkokemusten laukaisemat tunteet kertyvät kehon muistiin. Toisinaan kokemukset ja elämän tapahtumat herättävät tunteita, joiden kohtaamiseen ihmisellä ei meneillään olevassa elämäntilanteessa ole käytössään voimavaroja.

Tuhansien asiakastapausten myötä on huomattu, että kehon ja mielen tasapainottomuustiloilla on yhteys näihin kohtaamattomiin, kehon muistiin koteloituneisiin tunteisiin.

Kehon muistiin varastoitunut tunne saattaa oireilla erilaisina kehollisina tai psyykkisinä vaivoina ja elämää haittaavina käytös- tai ajatusmalleina. Erilaiset oireet kantavat viestejä – vaivat, kiputilat ja hankalat elämäntilanteet ovat tilaisuus tiedostaa, kohdata ja purkaa tunteita ja päästä tasapainoon.

Tunnevyöhyketerapeuttisen hoidon tarkoitus on päästä näiden viestien äärelle: oivaltaa oireilun ja elämää vaikeuttavien tilanteiden tunnesyy, ei pelkästään helpottaa oireilua. Kehon muisti ja oireet toimivat muutoksen käynnistäjinä ja näyttävät suuntaa. Keho toimii eräänlaisena karttana, johon tutustumalla ja jonka tukoksia avaamalla päästään hyvinvoinnin äärelle.

Tunnevyöhyketerapiassa on vaikutteita perinteisestä vyöhyketerapiasta, jossa kehon osien, kuten sisäelinten ja lihasten, on huomattu heijastuvan määrätyille alueille esimerkiksi jalkapohjissa, kämmenissä ja korvissa. Kehon ja tunne-elämän tukokset kertyvät näiden heijasteiden lisäksi tunnevyöhyketerapiassa tärkeille, kehossa pystysuunnassa kulkeville vyöhykeradoille sekä elämänkaaren kulkua heijastaville toimintatasoille.

Kun tunne ja sen laukaissut asia tiedostetaan, kohdataan ja puretaan, tunteen viestiä kuljettanut fyysinen oire poistuu.

Ihmiselle avautuu mahdollisuus voida hyvin, oppia tuntemaan itsensä ja saada uskallusta elää itsensä näköistä elämää, vapaana tunnetaakoista ja niiden aiheuttamista oireista.