Tunnevyöhyketerapia TVT®

Tunnevyöhyketerapia® on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä koko kehon vyöhyketerapia. TVT tunnevyöhyketerapia® on Antti Pietiäisen MVT®:sta ja PVT®:sta edelleen kehitettämä ja nämä yhdistävä yhtenäiskoulutus.

Keskeisessä asemassa on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Keho on tunteiden ja elämänkaaren heijastuma ja sen muistia avaamalla kehittyy ihmisen, jatkuvasti muuttuva identiteetti elämänkaarivaiheittain. Jos menneet tapahtumat ovat olleet traumaattisia, niiden uudelleen kokeminen ja tiedostaminen vapauttaa niistä ja ohjaa ihmisen löytämään aidon, jatkuvasti kehittyvän itsensä. Tässä käytetään apuna tunneprosessointia ja tunteiden dynamiikkaa (TUDY®), josta Antti Pietiäinen on julkaissut kirjan Tunne-Antitunne-Perimä.

Tunnevyöhyketerapia® on reaaliterapiaa. Siinä ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkeen ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena.