Yhdistyksen esittely

Yhdistys otti syksyllä 2016 Kairon Instituutin koulutusuudistuksen myötä käyttöön uuden nimen Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry. Nimellä Suomen Modernit ja Psykologiset Vyöhyketerapeutit ry yhdistys on toiminut jo vuodesta 1997.

Yhdistyksen jäseniä ovat yhdistyksen koulutusvaatimusten mukaisesti opintonsa suorittaneet ja yhdistyksen sääntöihin sekä eettisiin sääntöihin sitoutuneet diplomivyöhyketerapeutit. Jäseniksi voivat liittyä myös tunnevyöhyketerapian opiskelijat TVT-4 kurssin jälkeen.

Yhdistyksen tavoitteena on palvella jäsenistöään ja parantaa vyöhyketerapian asemaa ja tunnettavuutta.

Yhdistys seuraa alan kehitystä ja järjestää jäsenilleen sekä jatkokoulutus-, että virkistäytymistapahtumia. Yhdistys on aktiivisesti mukana alan tapahtumissa ja pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin, parantakseen vyöhyketerapian asemaa Suomessa.

Yhdistys ei ota kantaa rokotuksiin eikä niihin liittyvään keskusteluun, koska emme ole rokotealan asiantuntijoita.

Yhdistyksemme on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsen.