Luontaishoitoalan Foorumi ry

Suomeen syntyi uusi luontaishoitoalan toimijoita yhdistävä suurjärjestö, kun Luontaishoitoalan Foorumi ry:n perustamiskokous pidettiin 13.6.2019 Espoossa. Perustamiskokoukseen osallistui 17 luontaishoitoalan järjestön, ammatillista koulutusta järjestävän yrityksen ja yhteistyötahon edustajaa. Osallistujista perustamiskirjan allekirjoitti 11 tahoa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry on kattavuudeltaan suurin luontaishoitoalan järjestö. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu ammattilais- ja yrittäjäjäsentensä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1000 jäsentä. Mukana olevissa luontaishoitoalan koulutusyrityksissä on vuosittain noin 500 opiskelijaa. Lisäksi toimintaan on alustavasti ilmoittanut liittyvänsä myöhemmin 3-5 muuta luontaishoitoalan ammattilais- ja kansalaisjärjestöä, jolloin Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu yli 2000 jäsentä. 

Uuden järjestön tarkoitus on koordinoida ja tukea täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen toimijoiden ja järjestöjen omaa toimintaa ja edunvalvontaa. Järjestön jäseneksi liittyivät perustamiskokouksessa ammattilaisjärjestöt Akupunktioammattilaiset ry, Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry, Terapeuttiset energiaparantajat ry, Klassisen akupunktion yhdistys ry, Suomen Ayurvedayhdistys ry, terveyskauppaa edustava Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry, yhteistyöjärjestöt Avartuva ihmiskuva ry, Rajatiedon yhteistyö ry, koulutusyritykset TAIMI-koulutus Oy, International School of Acupuncture Oy ja Kairon instituutti.